CLOSE

Organization

Organizing Structure

Organization

General Meeting (Delegates)

Delegates List [Japanese Only]

Board of Directors (2022)

President MURAKAMI, Hiroki (IHI Corp.)
Vice-Presidents SUGANO, Shigeki(Waseda Unic.)
HASHIMOTO, Koichi(Tohoku Univ.)
General Affairs OGURA, Yu(IHI Corp.)
KATSUKI, Rie(TOSHIBA Corp.)
Budget and Finance ITO, Shimpei(Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)
ONO, Yukihiko(Hitachi, Ltd.)
Planning ENDO, Gen(Tokyo Institute of Technology)
HOSHINO, Yukiko(KAWADA TECHNOLOGIES,Inc.)
Publication of Japanese Journal MAEDA, Yusuke(Yokohama National Univ.)
SUGAHARA, Yusuke(Tokyo Institute of Technology)
Publication of International Journal YAMAMOTO, Ko(The Univ. of Tokyo)
TSUJI, Toshiaki(Saitama Univ.)
Academic Activities MAKITA, Satoshi(Fukuoka Institute of Technology)
Jiang Shan(Fujitsu Limited)
UEDA, Etsuko(Osaka Institute of Technology)
Annual Conference OTA, Jun(The Univ. of Tokyo)
OHNO, Kazunori(Tohoku Univ.)
International Affairs NAKANISHI, Jun(Meijo Univ.)
TAHARA, Kenji(Kyushu Univ.)
YAMANOBE, Natsuki(AIST)
Auditor ASADA, Minoru(Osaka Univ.)
MATSUNO, Fumitoshi(Kyoto Univ.)

Organization in the Past [Japanese Only]

Committees

Committees List [Japanese Only]

Administration Office

Scretary General HOSODA, Yuji